رطوبت چیست

رطوبت مطلق، رطوبت نسبی و رطوبت خاص چه هستند؟

رطوبت، مقدار نم (بخار آب) موجود در هوا است. این رطوبت به صورت رطوبت مطلق و یا رطوبت نسبی بیان می شود.

رطوبت مطلق، جرم بخار آب تقسیم بر یک واحد حجم از هوا (اغلب گرم آب، بر سانتی متر مکعب هوا مورد استفاده قرار می گیرد) است.

رطوبت نسبی مقدار بخار آب موجود در هوا تقسیم بر حداکثر میزان رطوبتی است که هوا می توانسته در این دما داشته باشد.

رطوبت نسبی به صورت درصد بیان می شود. اگر هوا با بخار آب اشباع شود رطوبت نسبی 100٪ است و اگر هیچ بخار آبی در کل هوا وجود نداشته باشد رطوبت نسبی 0٪ است.

رطوبت مطلق

رطوبت مطلق، مقدار کل بخار آب موجود در حجم معینی از هوا است. در رطوبت مطلق، دما در نظر گرفته نمی شود. رطوبت مطلق موجود در جو می تواند از نزدیک به صفر گرم در هر متر مکعب تا تقریباً 30 گرم در هر متر مکعب باشد.

رطوبت نسبی

رطوبت نسبی یک مخلوط هوا – آب، به صورت نسبت فشار بخار آب (H2O) داخل مخلوط هوا – آب به فشار بخار اشباع شده آب در دمای معین تعریف می شود.

بنابراین رطوبت نسبی هوا تابعی از هم مقدار آب و هم دما است.

رطوبت خاص

رطوبت خاص نسبت جرم بخار آب به جرم کل بخشی از هوا است و گاهی اوقات به آن «نسبت رطوبت» اطلاق می شود. رطوبت خاص تقریباً با «نسبت اختلاط» یا نسبت آمیختگی مساوی است. نسبت اختلاط به صورت نسبت جرم بخار آب در بخشی از هوا (بسته هوا) به جرم هوای خشک برای همان بسته هوا تعریف می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *